DESIDERATA

Desiderata
(lot. troškimas, noras)

Ženk ramiai tarp triukšmo ir skubėjimo – atmink, kokią palaimą gali rasti tyloje. Neatsisakydamas savęs, visada, kai tik įmanoma, gerai elkis su kitais žmonėmis. Savo tiesą dėstyk aiškiai ir ramiai. Išklausyk kitų, juk net kvailys ir netikėlis turi savo istoriją.

Jeigu bandysi lygintis su kitais gali pasijausti tuščias, apkars ir gyvenimas, kadangi visada surasi geresnių ir blogesnių už save. Tegul Tavo pasiekimai ir planai bus Tavo džiaugsmo šaltinis.

Savo darbą, kad ir koks jis kuklus bebūtų, atlik iš širdies: jis yra tikra vertybė kintančiuose likimo vingiuose. Būk atsargus savo sumanymais, nes pasaulis pilnas apgavystės, bet surask tikrą dorybių prasmę.

Būk savimi, nesistenk nugalėti jausmų, nebūk ciniškas meilėje, kadangi pasaulyje, kupiname nejautrumo ir nusivylimo, ji yra amžina kaip žolė. Ugdyk sielos tvirtybę, kuri ištikus skaudžiai nelaimei galėtų apginti ir taptų Tavo skydu. Laikykis sveikos disciplinos, bet būk sau švelnus. Esi Visatos vaikas, kaip medžiai ir žvaigždės. Turi teisę čia būti.

Ir triukšme, ir gyvenimo sūkury išlaikyk pusiausvyrą. Būdamas apgaulingas, nuobodus, su savo neišsipildžiusiomis, išsisklaidžiusiomis svajonėmis, žinok – tai puikus pasaulis. Būk atidus.

Stenkis būti laimingas.

Anoniminis tekstas, 1692 m. surastas senoje Šv. Povilo bažnyčioje Baltimorėje.